The Nikon Camera List

Nikon F90X

 
 
Photo of Nikon F90X

Also known as the Nikon N90s.

Film: 135
Original Price: N/A
Released: 1994